Truckfører

Forkunnskap: Ingen

Hensikt med opplæringen:

Å gi kursdeltakeren en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker for å unngå ulykker og uhell i forbindelse med truckkjøring.

Å gi kursdeltakeren god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Kurset er for alle som skal kjøre en eller annen trucktype i sitt arbeid.

Varighet kurs: 3 dager

Krav til praksis:

14 timer praksis i opplæringsvirksomheten eller 20 timer i bedrift med fadderordning.

Vi utsteder kompetansebevis fra Sentralregisteret på dette kurset.