Traverskran

Forkunnskap:
Kursdeltakeren må dokumentere gjennomført og bestått modul 1.1. og 2.3 G11: Stropp/Anhuk

Hensikt med opplæringen:

Å gi kursdeltakeren en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kursdeltakeren god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Kurset er for alle som skal håndtere traverskraner i sitt arbeid.

Varighet kurs: 3 dager

Krav til praksis:

24 timer praksis i opplæringsvirksomheten eller 40 timer i bedrift med fadderordning.

Vi utsteder kompetansebevis fra Sentralregisteret på dette kurset.