Stortruckfører

Truck med over 10 tonn løft
truckfører

T6 = Sidelaster

T7 = Portaltruck

T8 = Motvektstruck med gaffelarmer

T8.1 = Motvektstruck med mast og permanent montert containeråk

T8.2 = Motvektstruck med mast og permanent montert tømmerklo

T8.4 = Motvektstruck med teleskopbom og permanent montert containeråk eller tømmerklo

T20 = Andre trucker, beskrives

Forkunnskap:

For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T6, må vedkommende ha hatt kompetansebevis i klasse T5 i minst ett år, og praktisert truckkjøring i klasse T5 i sitt arbeid.

For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T7 og T8, må vedkommende ha hatt kompetansebevis i klasse T4 i minst ett år, og praktisert truckkjøring i klasse T4 i sitt arbeid.

Inneha førerkort i klasse B (person-/varebil) – gjelder alle 3 klasser.

Hensikten med opplæringen:

Gi blivende stortruckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stortrucker. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stortruckkjøring unngås.

Emner som gjennomgås er:

Krav til Truckfører.

Trucktyper med tilleggsutstyr- og deres bruksområde.

Truckens konstruksjon og virkemåte.

Kontroll- og rapportering.

Stabilitet og godshåndtering.

Bruks- og sikkerhetsbestemmelser.

Ved T8.1, T8.2 og T8.4 vil det komme ekstra teori –og praksistid.

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Etter bestått kurs må kandidaten ta modul 3.2 – Praktisk bruk. Ved gjennomført modul 4.2, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått.

Kontakt

Kontakt oss

Jeg godkjenner personvernpolicyen på iglomano.no (NB! påkrevet)

ole_henrik_eidsvik
Ole Henrik Eidsvik

Kurs / Administrasjon

Telefon:(+47) 977 24132 E-post:ole@iglomano.no
jorgen_jernskog
Jørgen Jernskog

Losse / Laste / Bemanning

Telefon:(+47) 938 74143 E-post:jorgen@iglomano.no
Asle Risvik

Markedsføring

Telefon:(+47) 459 00640 E-post:asle@iglomano.no
lidija_kaminskiene
Lidija Kaminskiene

Lønn / Regnskap

Telefon:(+47) 926 65278 E-post:lidija@iglomano.no