Stortruck

Forkunnskap:
Må ha førerkort klasse B. Må ha gjennomført og bestått truckførerkurs T1 – T5.

Hensikt med opplæringen:

Å gi kursdeltakeren en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stortrucker.

Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for stortruckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk for å unngå ulykker og uhell i forbindelse med stortruckkjøring.

Kurset er for alle som skal kjøre stortruck i sitt arbeid.

Varighet kurs: 12 timer

Krav til praksis:

10 timer praksis i opplæringsvirksomheten eller 14 timer i bedrift med fadderordning.

Vi utsteder kompetansebevis fra Sentralregisteret på dette kurset.