Truckfører

Truck, Løfte- og stablevogner for gods
truckfører

Forkunnskap:

Kandidaten må dokumentere for tidligere gjennomført modul 1.1. Alternativt kan modul 1.1 gjennomføres i sammenheng med denne modulen.

Hensikten med opplæringen:

Gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Teorien på dette kurset dekker klasse T1 – T2 – T3 – T4 – T5 – T20 t.o.m. 10 tonn løftekapasitet.

Etter endt opplæring skal kandidaten kunne redegjøre for blant annet:

Ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av truck, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.

Grunnprinsippene for truckens konstruksjon og virkemåte, samt krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold.

Motvekts-, støttebentruckens og sidelasterens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved godshåndtering.

Truckens løftekapasitet og stabilitet forandres ved bruk av tilleggsutstyr.

Framgangsmåten ved stabling og nedtagning av last.

Betydningen av godshåndteringssymboler.

Emner som gjennomgås er:

Krav til Truckfører.

Trucktyper med tilleggsutstyr- og deres bruksområde.

Truckens konstruksjon og virkemåte.

Kontroll- og rapportering.

Stabilitet og godshåndtering.

Bruks- og sikkerhetsbestemmelser.

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Etter bestått kurs må kandidaten ta modul 3.2 – Praktisk bruk. Ved gjennomført modul 4.2, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått.

Kontakt

Kontakt oss

Jeg godkjenner personvernpolicyen på iglomano.no (NB! påkrevet)

ole_henrik_eidsvik
Ole Henrik Eidsvik

Kurs / Administrasjon

Telefon:(+47) 977 24132 E-post:ole@iglomano.no
jorgen_jernskog
Jørgen Jernskog

Losse / Laste / Bemanning

Telefon:(+47) 938 74143 E-post:jorgen@iglomano.no
Asle Risvik

Markedsføring

Telefon:(+47) 459 00640 E-post:asle@iglomano.no
lidija_kaminskiene
Lidija Kaminskiene

Lønn / Regnskap

Telefon:(+47) 926 65278 E-post:lidija@iglomano.no

LOSSING

I forbindelse med Coronavirusutbruddet har IGLO Mano AS etablert strenge rutiner for alt arbeid vi utfører.

Les mer om våre nye tiltak HER

KURS

Vi som sertifisert opplæringsbedrift har nå fått dispensasjon fra Arbeidstilsynet til å midlertidig kunne gjennomføre sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring innen truck, kran, lift, m.m.

Se mer HER