Stillas

Stillasbygger 2 – 5 meter, 5 – 9 meter, over 9 meter

Forkunnskap: Ingen

Hensikt med opplæringen:

Å skape en bevisst holdning til farene som kan oppstå ved arbeid i høyden.

Å gi deltakeren en god teoretisk grunnopplæring og praktiske ferdigheter om bygging av stillas, slik at uhell og ulykker unngås.

Kurset er for alle som skal bygge stillas i den aktuelle høyden.

Grunnleggende fallsikring inngår som obligatorisk del i kurs for stillasbyggere.

Forskrift om utførelse av arbeid §17-2, §17-3 og §17-4.

Varighet kurs:

2 – 5 meter:     7,5 timer teori

5 – 9 meter:    15 timer teori

over 9 meter:  36 timer teori

Krav til praksis:

2 – 5 meter:     7,5 timer praksis i bedrift

5 – 9 meter:     15 timer praksis i bedrift

over 9 meter:   72 timer praksis i bedrift

Vi utsteder kompetansebevis fra Sentralregisteret på dette kurset.

 

Bruker av stillas

Forkunnskap: Ingen

Hensikt med opplæringen:

Å gi kursdeltakeren en god grunnopplæring om det å arbeide i et stillas som er satt opp av andre.

Forskrift om utførelse av arbeid §17-5.

Varighet kurs: 2 timer teori. Det er ikke krav til praksis på dette kurset.

Vi utsteder kompetansebevis fra Sentralregisteret på dette kurset.