Personløfter

Forkunnskap: Ingen

Hensikt med opplæringen:

Å gi kursdeltakeren den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen og å gjøre arbeidstaker kjent med ulykker og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet.

Kurset er for alle som har behov for å håndtere personløftere i sitt arbeid.

Varighet kurs: 8 timer teori.

Det er krav til 8 timer praksis på personløfter klasser A og B, 20 timer praksis på personløfter klasse C. Praksisen kan tas hos oss, hos en av våre partnere eller som fadderordning i bedrift.

Vi utsteder kompetansebevis fra Sentralregisteret på dette kurset.