Lossing og lasting

Vi i IGLO Mano AS er din partner på land når det kommer til lossing og lasting av dine båter. Vi tilbyr alle lossetjenester du trenger for å få din båt losset eller lastet raskt og effektivt – fra ankomst til avgang.

 

Trenger du assistanse på kai når båten ankommer?

Våre medarbeidere har mangeårig erfaring med fortøyning og håndtering av båter. Vi stiller også med kranførere og signalgivere for arbeid på kai.

Uavhengig hvilken båt du har og hvilket lossesystem båten har – vi har erfaring med alle. Fra linebåter med manuell lossing til de nyeste trålerne med fullautomatisk lossing. Du kan stole på at vi behandler båten og systemene med den respekten den fortjener, samtidig som vi gjør unna arbeidet raskt og effektivt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lossetjenester

Vi har erfaring med bemanning av kraner, elevatorer og transportbånd i lastebåter og frysebåter. Vi opererer også trucker i lasterommet.

På land bemanner vi vekter for innveiing av fisk, palleteringsautomater og plastremaskiner. Trenger du personell til sortering og merking av varer, til truckkjøring på ditt tørr- eller fryselager? Vår lossetjeneste innbefatter også gjerne denne jobben.

Lossing av containere

Våre lossetjenester omfatter også lossing og lasting av containere. Her tilbyr vi stuffing av containere, tømming av containere, sortering og merking av varer, palletering og klargjøring for lager, samt vask av containere når de er tømt.

For arbeid i fryseri kan våre medarbeidere settes til opprydding, rengjøring, pallehåndtering m.m.

Når din båt er klar til å forlate kaia, er vi om ønskelig der for å assistere med alle gjøremål i den sammenheng.