TILTAK FOR LOSSING OG TERMINALARBEID I FORBINDELSE MED CORONAVIRUSUTBRUDDET

 

I forbindelse med Coronavirusutbruddet har IGLO Mano AS etablert strenge rutiner for alt arbeid vi utfører.

Det er utarbeidet interne reglementer som følges opp daglig. Kontakten med våre kunder (rederier/terminaler/industri) er intensivert, slik at hvert oppdra blir vurdert i forkant av arbeidsutførelse.

Tiltakene kan i korte trekk beskrives som:

 • Lukkede arbeidsgrupper / holde personell så adskilt som mulig
 • Det er satt fokus på å holde avstand mellom personell under arbeid
 • Bevegelsesmønster og hvor man har lov til å ferdes er vurdert i ethvert oppdrag
 • Renhold av utstyr og personlig hygiene (håndvask / antibac) følges opp
 • Karantenebestemmelser fastsatt av myndighetene følges opp uten unntak

 

 

Vi i IGLO Mano AS er din partner på land når det kommer til lossing og lasting av dine båter. Vi tilbyr alle lossetjenester du trenger for å få din båt losset eller lastet raskt og effektivt – fra ankomst til avgang.

Trenger du assistanse på kai når båten ankommer – våre medarbeidere har mangeårig erfaring med fortøyning og håndtering av båter. Vi stiller også med kranførere og signalgivere for arbeid på kai.

Uavhengig hvilken båt du har og hvilket lossesystem båten har – vi har erfaring med alle. Fra linebåter med manuell lossing til de nyeste trålerne med fullautomatisk lossing. Du kan stole på at vi behandler båten og systemene med den respekten den fortjener, samtidig som vi gjør unna arbeidet raskt og effektivt.

Vi har erfaring med bemanning av kraner, elevatorer og transportbånd i lastebåter og frysebåter, samt opererer trucker i lasterommet.

På land bemanner vi vekter for innveiing av fisk, palleteringsautomater og plastremaskiner. Trenger du personell til sortering og merking av varer, til truckkjøring på ditt tørr- eller fryselager? Vår lossetjeneste innbefatter også gjerne denne jobben.

Våre lossetjenester omfatter også lossing og lasting av containere. Her tilbyr vi stuffing av containere, tømming av containere, sortering og merking av varer, palletering og klargjøring for lager, samt vask av containere når de er tømt.

For arbeid i fryseri kan våre medarbeidere settes til opprydding, rengjøring, pallehåndtering m.m.

Når din båt er klar til å forlate kaia, er vi om ønskelig der for å assistere med alle gjøremål i den sammenheng.

IGLO Mano AS – full service lossetjenester du kan stole på!

Kontakt

Kontakt oss

  Jeg godkjenner personvernpolicyen på iglomano.no (NB! påkrevet)

  ole_henrik_eidsvik
  Ole Henrik Eidsvik

  Administrasjon

  Telefon:(+47) 977 24132 E-post:ole@iglomano.no
  jorgen_jernskog
  Jørgen Jernskog

  Losse / Laste / Bemanning

  Telefon:(+47) 938 74143 E-post:jorgen@iglomano.no
  gry_barstad
  Gry Barstad

  Kurs / Markedsføring

  Telefon:(+47) 459 00640 E-post:gry@iglomano.no
  lidija_kaminskiene
  Lidija Kaminskiene

  Lønn / Regnskap

  Telefon:(+47) 926 65278 E-post:lidija@iglomano.no