PERSONLØFTER (LIFT)

Klasse A: Manuelle flyttbare personløftere

Klasse B: Selvgående personløftere

Klasse C: Bilmontert personløftere

Forkunnskap:

Det kreves ingen forkunnskap til dette kurset. Våre kurs egner seg for deg som skal ta i bruk fallsikringsutstyr eller som jobber i høyder over 2 meter og hvor det er fare for å falle.

Hensikten med opplæringen:

Hovedhensikten med fallsikringskurs er gi deg som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer fallsikringsutstyr.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

Etter utført fallsikringskurs skal du som kursdeltaker være i stand til å velge korrekt fallsikringsutstyr til den jobben du skal utføre. Når du er bevisst på farene som kan oppstå, vil du også kunne legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Emner som gjennomgås er:

Lover og forskrifter

HMS – helse, miljø og sikkerhe

Sakkyndig og daglig kontroll.

Fall forhindrende og falloppfangende systemer.

Typer og oppbygging av fallsikrings utstyr.

Fallblokk, falldemper, linjesystemer og andre komponenter.

Kasseringsregler for fallsikrings utstyr.

Redning og evakuering systemer og rutiner.

Praktisk gjennomgang av fallsikring og redning.

Teorikurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått vil det utstedes kompetansebevis merket «Fallsikring».

Kontakt

Kontakt oss

Jeg godkjenner personvernpolicyen på iglomano.no (NB! påkrevet)

ole_henrik_eidsvik
Ole Henrik Eidsvik

Kurs / Administrasjon

Telefon:(+47) 977 24132 E-post:ole@iglomano.no
jorgen_jernskog
Jørgen Jernskog

Losse / Laste / Bemanning

Telefon:(+47) 938 74143 E-post:jorgen@iglomano.no
Asle Risvik

Markedsføring

Telefon:(+47) 459 00640 E-post:asle@iglomano.no
lidija_kaminskiene
Lidija Kaminskiene

Lønn / Regnskap

Telefon:(+47) 926 65278 E-post:lidija@iglomano.no

LOSSING

I forbindelse med Coronavirusutbruddet har IGLO Mano AS etablert strenge rutiner for alt arbeid vi utfører.

Les mer om våre nye tiltak HER

KURS

Vi som sertifisert opplæringsbedrift har nå fått dispensasjon fra Arbeidstilsynet til å midlertidig kunne gjennomføre sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring innen truck, kran, lift, m.m.

Se mer HER