Fastmontert kran

Forkunnskap:
Kursdeltakeren må dokumentere gjennomført og bestått modul 1.1. og 2.3 G11: Stropp/Anhuker.

Hensikt med opplæringen:

Å gi kursdeltakeren en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av fastmontert hydrauliske kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kursdeltakeren god innsikt i prinsippene for fastmontert hydrauliske kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Kurset er for alle som skal håndtere fastmonterte hydrauliske kraner i sitt arbeid.

Varighet kurs: 3 dager

Krav til praksis:
24 timer praksis i opplæringsvirksomheten eller 40 timer i bedrift med fadderordning.

Vi utsteder kompetansebevis fra Sentralregisteret på dette kurset.